Sponsoren


Beste Schutters,

Bij SV PGSN staat de gezondheid en veiligheid van onze schutters voorop. In deze moeilijke tijd, nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze te waarborgen. Zo volgen we de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de lokale overheden op de voet en passen onze maatregelen voortdurend daarop aan. Ondanks de uitdagende omstandigheden, doen we ons best om u zo goed mogelijk te informeren.

Sinds 1 juli j.l. mogen we weer activiteiten gaan organiseren. Vanaf zaterdag 11 juli is het weer mogelijk om aan onze verenigingsdagen deel te nemen. Om drukte te voorkomen zult u vooraf uw deelname moeten reserveren. Dit kan via het menu Inschrijven.

Vooralsnog worden nog geen wedstrijden georganiseerd. Wij hopen hiermee te kunnen starten vanaf het nieuwe wedstrijdseizoen wat in oktober begint.

Het Bestuur

 


Welkom!

Een nieuwe mijlpaal voor SV PGSN!

 

SEIZOEN 2019 - 2020

Vanaf oktober 2019 gaat het volgende wedstrijdseizoen beginnen. Zodra de planning compleet is zal deze via onze website bekend worden gemaakt. Net als de vorige jaren zal de inschrijving van de wedstrijden worden opengesteld ongeveer een maand voorafgaand aan de wedstrijd of als de voorgaande wedstrijd is verschoten.

Er zijn voor dit seizoen enkele reglementswijzigingen doorgevoerd. U kunt via deze link het volledige reglement nalezen.

Wij proberen als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland regels en reglementen zo te maken, dat iedere schutter op zijn niveau, een eerlijke wedstrijd kan schieten.

Dit is echter niet altijd even makkelijk omdat veel schutters de grenzen van deze regels opzoeken en wij daardoor genoodzaakt worden deze regels aan te passen.
Met de invoering van de Target klasse in 2017 en de daarbij behorende regels, hebben wij geprobeerd om een eerlijk speelveld te creëren waarbij de schietkunst van de schutter centraal staat. Ook realiseren wij ons dat er altijd een verschil in materiaal zal zijn. Dit om de simpele reden dat de ene schutter nou eenmaal meer over heeft voor zijn sport dan de andere schutter. Hierop kun je dus onmogelijk een onderscheid maken.

Voor de duidelijkheid:  Iedere schutter kan meedoen aan deze wedstrijden.

De wedstrijdleiding zal bepalen in welke dicipline een bepaald wapen thuishoort.