Sponsoren


Beste Schutters,

Vanaf 10 oktober 2020 gaan we het nieuwe wedstrijdseizoen weer opstarten. Dat zal voor de meeste weer even wennen zijn na zo’n lange tijd.

Zoals reeds eerder vermeld staat de gezondheid en veiligheid van onze schutters voorop. We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze te waarborgen. Zo volgen we de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de lokale overheden op de voet. Indien daar aanleiding toe is zullen we het programma aan moeten passen op de nieuwe situatie.

Het Bestuur

 


Welkom!

Een nieuwe mijlpaal voor SV PGSN!

 

SEIZOEN 2020 - 2021

Vanaf oktober 2020 gaat het volgende wedstrijdseizoen beginnen. Zodra de planning compleet is zal deze via onze website bekend worden gemaakt. Net als de vorige jaren zal de inschrijving van de wedstrijden worden opengesteld ongeveer een maand voorafgaand aan de wedstrijd of als de voorgaande wedstrijd is verschoten.

Er zijn voor dit seizoen enkele reglementswijzigingen doorgevoerd. U kunt via deze link het volledige reglement nalezen.

Wij proberen als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland regels en reglementen zo te maken, dat iedere schutter op zijn niveau, een eerlijke wedstrijd kan schieten.

Dit is echter niet altijd even makkelijk omdat veel schutters de grenzen van deze regels opzoeken en wij daardoor genoodzaakt worden deze regels aan te passen.
Met de invoering van de Target klasse in 2017 en de daarbij behorende regels, hebben wij geprobeerd om een eerlijk speelveld te creëren waarbij de schietkunst van de schutter centraal staat. Ook realiseren wij ons dat er altijd een verschil in materiaal zal zijn. Dit om de simpele reden dat de ene schutter nou eenmaal meer over heeft voor zijn sport dan de andere schutter. Hierop kun je dus onmogelijk een onderscheid maken.

Voor de duidelijkheid:  Iedere schutter kan meedoen aan deze wedstrijden.

De wedstrijdleiding zal bepalen in welke dicipline een bepaald wapen thuishoort.