Operatie “Help de PG de winter door” is geslaagd

Iedereen heeft het moeilijk: we zijn onze vrijheid kwijt en menigeen ervaart de ernst van het Corona-virus, soms zelfs akelig dichtbij.

Ook instanties hebben het lastig en onze landelijke vereniging voor precisiegeweer schieten is daar geen uitzondering op.

Daarom hebben we gevraagd om de vereniging te helpen met een donatie onder het motto “Help de PG de winter door”. Als blijk van waardering kwam iedereen die doneerde naar eigen kunnen en ongeacht het bedrag, in aanmerking voor de gouden donateursbadge.

Heel veel PG schutters hebben daaraan gehoor gegeven. Het geld dat alle donateurs samen bijeengebracht hebben overtreft alle verwachtingen, namelijk € 2530, een fantastisch bedrag!

Hiermee heeft de PG50/PG100 een solide basis om, zodra dat weer kan, de activiteiten op te pakken en het precisiegeweerschieten binnen Nederland te faciliteren. We kunnen bijna niet wachten om weer te beginnen!

Aan allen die bijgedragen hebben: Heel hartelijk bedankt! Draag de gouden badge met trots.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om alsnog het voorbeeld te volgen en een donatie te doen. Het moet niet, maar wordt wel altijd gewaardeerd. Of er dan nog een gouden badge over is? Ze gaan wel snel … 😉

Annulering PG100/50 wedstrijd St.Odiliënberg

Beste schutters,

Door de huidige maatregelen ivm Covid-19 en de verwachte duur van hiervan, hebben wij vandaag moeten besluiten de geplande wedstrijd op zaterdag 28 november in Sint Odiliënberg bij SV ELKKS Limburgia te annuleren.

De maatregelen verbieden de organisatie van wedstrijden, maar individueel trainen is wel toegestaan. Er kan daarom op zaterdagmiddag 28 november wel worden geschoten op onze verenigingsdag in Ochten.

Om deze dag Corona-proof in goede banen te kunnen leiden, moet u zich vooraf inschrijven. Er zijn 3 series gepland van 1 uur zodat er genoeg tijd is om op te ruimen en de baan te verlaten voordat de volgende serie begint. Er is plaats voor 18 schutters.

Tijdens deze dag zullen de inmiddels bekende maatregelen worden aangehouden:

  • De bar is gesloten,
  • Na het schieten niet blijven hangen, contacten moeten worden beperkt,
  • Gebruik tijdens het lopen een mondkapje,
  • Tijdens het schieten is geen mondkapje nodig,
  • Een schutter mag maar voor één serie reserveren.

Met vriendelijke groet,
Namens het hele bestuur.

Inschrijving wedstrijden

Hallo beste schutters,

Gisteren is de eerste wedstrijd van ons seizoen verschoten, ondanks alle aanpassingen vanwege het covid-19 virus is het allemaal prima verlopen en hebben we veel schutters weer gezien… erg fijn om iedereen weer terug te zien.

Vandaag is de volgende wedstrijd online gezet. Deze zal op zaterdag 28 november worden geschoten in Sint Odiliënberg bij SV ELKKS Limburgia.Lees verder

100e lid

Het is feest bij de SV PGSN.

Met de inschrijving van Lars Leyten op 8 februari 2020, hebben we het magische getal van 100 leden bereikt.
We heten Lars dan ook van harte welkom en dat hij het precisiegeweer schieten net zo, of zelfs beter, als zijn vader in de vingers mag krijgen.

Discipline PG100-KKG voor seizoen 2019-2020

Zoals eerder reeds is aangekondigd is de discipline PG100-KKG vanaf seizoen 2019-2020 komen te vervallen als officiële wedstrijd discipline. De voornaamste reden hiervoor is de zeer minimale inschrijvingen die wij hiervoor hebben ontvangen. Hoewel enkele jaren geprobeerd, lijkt hij niet van de grond te willen komen.

Naar aanleiding van dit besluit hebben diverse schutters hun teleurstelling hierover aan ons uitgesproken. Om die reden hebben we besloten deze schutters toch tegemoet te komen.Lees verder

Bestuursmededeling

Beste leden, medeschutters,

Onze vereniging bestaat in december inmiddels al weer 4 jaar. We hebben vanaf december 2015 tot heden een behoorlijke groei doorgemaakt. Zowel wat betreft leden (90) als ontwikkeling van onze discipline en acceptatie daarvan bij de KNSA.Lees verder

Seizoen 2018-2019

Beste Schutters,

De vereniging SV PGSN streeft ernaar om de kosten welke gemaakt worden voor het organiseren van wedstrijden zo laag mogelijk te houden. Gezien de stijging van de algehele kosten zijn we als vereniging genoodzaakt het inschrijfgeld voor deze wedstrijden iets te verhogen, namelijk naar het niveau van 2016. Daarnaast komt de korting die voor leden van de SV PGSN te vervallen.

Het inschrijfgeld wordt als volgt:
1e discipline € 12,50
2e discipline € 10,00
overige disciplines € 7,50

De korting voor jeugdige schutters blijft wel bestaan. De jaarlijkse contributie voor de SV PGSN blijft ook gelijk.

Bovendien hebben we gekeken naar de klasse indeling per discipline.  Afgelopen jaar hebben in de discipline PG100-Open er 4 tot 7 schutters in de A-klasse mee gedaan, in de discipline PG50 A-klasse waren 4 tot 5 deelnemers.
Zoals het reglement voorschrijft moeten er meer dan 30 schutters in een Discipline mee doen om de discipline in 2 klasse te delen, sinds de invoering van de TR discipline halen we dat niet meer.
Daarom is besloten om het komend seizoen in elke discipline één klasse te hanteren (H-Klasse).

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV PGSN.