Verenigingsdagen

Onze verenigings zaterdagmiddagen zijn van 13:00 uur tot 17:00 uur

Adres Schietbaan:
SV Le Cartouche
Sportpark “De Hoeken”
4053 HK Keizerstraat 104
Ochten (IJzendoorn)
Telefoon: 0344-643840

2022 : Voor dit jaar zijn de volgende data vastgelegd:
19 februari
19 maart
14 mei
11 juni
16 juli
13 augustus
10 september
8 oktober
29 oktober
10 december

Belangrijke bepalingen:
– Er mogen onder geen enkele voorwaarden wapens naar de kantine van voetbalvereniging UCHTA worden gebracht of worden meegenomen.
– Het is ten strengste verboden om alcohol houdende dranken voor of tijdens het gebruik van de schietaccomodatie te nuttigen.
– Bij overtreding van het bovengenoemde wordt de desbetreffende schutter de toegang tot te accommodatie ontzegd.
– Het parkeren is alleen toegestaan op het grote parkeer terrein, dus niet naar en voor de accommodatie.