Wedstrijdreglement

regels

Hieronder staat het  wedstrijd reglement dat zal gaan gelden voor zowel PG50 , PG100 als PG300 vanaf seizoen 2019-2020.

Wedstrijd reglement Precisie Geweer v19-06

Belangrijkste wijzigingen:

  • Vanaf komend seizoen zal voor de discipline PG50 de PG100-Open kaart worden gebruikt. Zie paragraaf 3.1 en 6.1.4 van het wedstrijdreglement.
  • De discipline PG100-KKG is komen te vervallen.